top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1- SATICI:

 

Ünvanı : Tuğba Oksal Danışmanlık

Adresi : Altıntepe Mah. İnceyol Sok. No:11-17A Dai:3 Maltepe 34840 İstanbul

Telefon : 0544 140 47 71

Fax :

E-mail: magaza@bilincleyasam.com

 

1.2- ALICI:


Üyelik işleminde girilen bilgiler esas alınır

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi:

Telefon:

E-mail:

 

MADDE 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait Bilinçle Yaşam (Tuğba Oksal Danışmanlık) internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

 

Sepete eklenen ürün çeşit, detay seçenekleri geçerlidir.

 

Ödeme şekli: Ödeme sayfasında seçilen şartlar geçerlidir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, Bilinçle Yaşam (Tuğba Oksal Danışmanlık) internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içerisinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi kargoya teslimat yapılmadan önce iptal etmesi halinde (dijital ürünler hariç) ödediği tutar 10 gün içinde kendisine yaptığı ödeme şekli ile aynen ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanları, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünler nakliye firmasının personeli tarafından teslim alınırken ayıplı/hasarlı olması durumda gerekli tutanak tutulmalıdır. Aksi takdirde SATICI tarafından gönderilen ürün/ürünler ALICI'ya kusursuz/ayıpsız olarak teslim edilmiş kabul edilecektir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürürünün (kitaplar ve dijital ürünler hariç) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerikler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. ALICI tarafından satın alınmış fakat teslimat sırasında herhangi bir tutanak tutulmamış ve tek kullanımdan sonra deforme olabilecek ya da SATICI tarafından tekrardan satışa konulamayacak kadar kusurlu kabul edilebilecek ürünlerin cayma hakkı SATICI tarafından belirlenir. Bu gibi durumlarda ALICI ürünü başka bir ürünle değiştirme hakkına sahiptir. Değişim yapılan ürün ile arasındaki fiyat farkı ALICI tarafından karşılanır ve nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

- Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar

- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtları, kitaplar, dijital içerik, her türlü kopyalanabilir yazılım ve programlar

-DVD, VCD, CD ve kasetler

-Hür türlü kozmetik ürünleri

-Abiye ve Aksesuar

 

 

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI

 

Bilinçle Yaşam (Tuğba Oksal Danışmanlık)

 

ALICI

bottom of page